ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.เขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2552ครั้งที่ 1/2552
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3/2552 ครั้งที่ 1/2552 วันที่  29 ตุลาคม 2552
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 483 คน