ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
  รายละเอียด :

ประชาสัมพันธ์

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

สมัยสามัญ  สมัยที่  2/2552  ครั้งที่ 1/2552

วันที่  6  มีนาคม  2552

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 486 คน