กิจกรรม : โครงการเปิดอาคาร ศพด.บ้านเขาใหญ่
รายละเอียด :
    องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้กำหนดจัดโครงการจัดงานวันเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาใหญ่) ในวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดพิธีเปิด เวลา  ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. โดย นายอำเภอสิชล เป็นประธานพิธีเปิดมีการประกอบพิธีการทางศาสนา เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ทำการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554    อ่าน 1700 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**