ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ของ อบต.เขาน้อย ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
74
06 มี.ค. 2561
142 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
78
02 มี.ค. 2561
143 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
79
26 ก.พ. 2561
144 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประปาคลองท่าน้อย ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
81
22 ก.พ. 2561
145 เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมประปา คลองท่าน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
85
16 ก.พ. 2561
146 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอราคา โครงการซ่อมแซมประปา คลองท่าน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
77
16 ก.พ. 2561
147 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนภายใน อบต.เขาน้อยที่เสียหายเนื่องจากอุมกภัย ปี 2560 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีเฉพาะเจา ดาวน์โหลดเอกสาร
77
13 ก.พ. 2561
148 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสนามกีฬาไสตั๊กแตน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
92
12 ก.พ. 2561
149 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างทางเบี่ยงถนนสายบ้านนางแดงเฉลิม ถึงถนน รพช. (จุดสะพานคลองท่าควาย) หมู่ที่ 1,6 ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
88
12 ก.พ. 2561
150 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนภายใน อบต.เขาน้อยที่เสียหายเนื่องจากอุมกภัย ปี 2560 หมู่ที่ 2,4,5,6 ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีเฉ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
12 ก.พ. 2561
151 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
09 ก.พ. 2561
152 เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตอบต.เขาน้อย ที่เสียหาย เนื่องจากอุทกภัยปี พ.ศ.2560 หมู่ที่3 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
80
06 ก.พ. 2561
153 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตอบต.เขาน้อย ที่เสียหาย เนื่องจากอุทกภัยปี พ.ศ.2560 หมู่ที่3 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
86
06 ก.พ. 2561
154 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างทางเบี่ยงถนนสายบ้านนางแดงเฉลิมถึง รพช.(จุดสะพานคลองท่าควาย) หมู่ที่ 1,6 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
02 ก.พ. 2561
155 เชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอราคาโครงการก่อสร้างทางเบี่ยงถนนสายบ้านนางแดงเฉลิมถึง รพช.(จุดสะพานคลองท่าควาย) หมู่ที่ 1,6 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
02 ก.พ. 2561
156 เชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนภายใน อบต.เขาน้อยที่เสียหายเนื่องจากอุทกภัย ปี พ.ศ.2560 หมุ่ที่ 2,4,5,6 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
01 ก.พ. 2561
157 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุเทพ คล้ายทอง ถึงบ้านนางวันเพ็ญ สังข์ทรัพย์ (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 1 ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหว ดาวน์โหลดเอกสาร
87
01 ก.พ. 2561
158 เปิดเผยราคากลางจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายใน อบต.เขาน้อยที่เสียหายเนื่องจากอุทกภัย ปี พ.ศ.2560 หมุ่ที่ 2,4,5,6 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
31 ม.ค. 2561
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอริกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
86
29 ม.ค. 2561
160 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
83
29 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24