ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
83
11 ก.ค. 2561
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการปรับเกลี่ยพื้นที่หลังที่ทำการ อบต.เขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
82
11 ก.ค. 2561
103 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิเชียรถึงคลองหนาน หมู่ที่ 5 ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
84
10 ก.ค. 2561
104 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิเชียรถึงคลองหนาน หมู่ที่ 5 ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
90
10 ก.ค. 2561
105 สรุปผลพิจาณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
10 ก.ค. 2561
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนัหงานเพื่อใช้ในกองช่าง อบต.เขาน้อย จำนวน 13 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
89
06 ก.ค. 2561
107 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางจินตนาถึงถนน รพช. (ตอนที่3) หฒุ่ที่ 6 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
91
05 ก.ค. 2561
108 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน รพช.ถึงถ้ำหมี หมู่ที่ 6 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
90
05 ก.ค. 2561
109 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายสมพรถึงสวนนงนารถ (ตอนที่3) หมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
83
02 ก.ค. 2561
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงาน อบต.เขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
74
28 มิ.ย. 2561
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
87
28 มิ.ย. 2561
112 สรุปผลพิจาณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
08 มิ.ย. 2561
113 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจา ดาวน์โหลดเอกสาร
91
17 พ.ค. 2561
114 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ อบต.เขาน้อย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
11 พ.ค. 2561
115 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
10 พ.ค. 2561
116 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดหญ้าไหล่ทางถนนสายชายทะเล-จอมพิบูลย์-เขาใหญ่ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
10 พ.ค. 2561
117 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ถังพลาสติก ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
75
08 พ.ค. 2561
118 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ และจ้างถ่ายเอกสารและพิมพ์พร้อมเข้าเล่มเอกสารฝึกอบรม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
98
08 พ.ค. 2561
119 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
08 พ.ค. 2561
120 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.เขาน้อย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
92
02 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24