ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ดาวน์โหลดเอกสาร
82
23 ส.ค. 2561
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายอะเบทเพื่อใช้ในโครงการการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อโรคไข้เลือดออก ดาวน์โหลดเอกสาร
88
20 ส.ค. 2561
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันพ่นหมอกควัน ดาวน์โหลดเอกสาร
88
17 ส.ค. 2561
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
17 ส.ค. 2561
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างแรงงานพ่นหมอกควัน ดาวน์โหลดเอกสาร
84
17 ส.ค. 2561
86 สรุปผลพิจาณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
10 ส.ค. 2561
87 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถในรัชกาลที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
06 ส.ค. 2561
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนรพช.ถึงถ้าหมี หมู่ที่ 6 ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
91
03 ส.ค. 2561
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิเชียร ถึงคลองหนาน หมู่ที่ 5 ต.เขาน้อย อ.สิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
90
03 ส.ค. 2561
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางจินตนาถึงถนนรพช.(ตอนที่3)หมู่ที่ 6 ต.เขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
87
03 ส.ค. 2561
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการผูกผ้าขาว-เหลือง ดาวน์โหลดเอกสาร
81
25 ก.ค. 2561
92 ประกาศผู้ชนะเสนราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) ดาวน์โหลดเอกสาร
82
20 ก.ค. 2561
93 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
19 ก.ค. 2561
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
19 ก.ค. 2561
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่10) ดาวน์โหลดเอกสาร
140
16 ก.ค. 2561
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัชบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
122
13 ก.ค. 2561
97 เปิดเผยราคากลางการจัดจ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชการที่10) ดาวน์โหลดเอกสาร
104
12 ก.ค. 2561
98 ประกาศเชิญชวนผู็ที่สนใจเสนอราคา การจัดจ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชการที่10) ดาวน์โหลดเอกสาร
88
12 ก.ค. 2561
99 ขอเชิญชวนผุ้ที่สนใจเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางจินตนาถึงถนน รพช. (ตอนที่3) หฒุ่ที่ 6 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
91
11 ก.ค. 2561
100 ขอเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน รพช.ถึงถ้ำหมี หมู่ที่ 6 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
94
11 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24