ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านนายสมพร ถึงสวนนางนงนารถ (ตอนที่ 4) พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
89
18 ก.พ. 2563
42 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางวรรณา ถึงบ้านนายวันรัตน์ เกลี้ยงขำ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
91
17 ก.พ. 2563
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ในปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
06 ก.พ. 2563
44 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจักซื้อจักจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
03 ก.พ. 2563
45 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายสมพรถึงสวนนางนารถ (ตอนที่ 4) พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
102
30 ม.ค. 2563
46 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล สายบ้านนางวรรณา ถึงบ้านนายวันรัตน์ หมู่ที่ ๗ ตำบลเขน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
90
30 ม.ค. 2563
47 ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางวรรณา ถึงบ้านนายวันรัตน์หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
90
30 ม.ค. 2563
48 ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านนายสมพรถึงสวนนางนารถ(ตอนที่๔)พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
101
30 ม.ค. 2563
49 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
30 ม.ค. 2563
50 เรื่อง ส่งสำเนาแผนการจัดหาพัสดุ และ สำเนาแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
16 ม.ค. 2563
51 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
08 ม.ค. 2563
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ในปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
07 ม.ค. 2563
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ในปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
07 ธ.ค. 2562
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ในปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
05 พ.ย. 2562
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๑-กันยายน ๒๕๖๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
71
13 ก.ย. 2562
56 เผยแพร่ราคากลางและเชิญชวนเสนอราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านทุ่งขันหมาก หมู่ที่ 6 ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
17 มิ.ย. 2562
57 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาบ้านนายสุเทพ คล้ายทอง ถึงบ้านนางวันเพ็ญ สังข์ทรัพย์ (ตอนที่ 3 ) หมู่ที่ 1 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
140
26 มี.ค. 2562
58 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางแช้ม หมู่ที่ 4 ถึงสะพานคลองท่าความ หมู่ที่ 5 (ตอนที่7) ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
99
26 มี.ค. 2562
59 ขอเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางแช้ม หมู่ที่ 4 ถึงสะพานคลองท่าความ หมู่ที่ 5 (ตอนที่7) ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
82
26 มี.ค. 2562
60 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาบ้านนายสุเทพ คล้ายทอง ถึงบ้านนางวันเพ็ญ สังข์ทรัพย์ (ตอนที่ 3 ) หมู่ที่ 1 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
93
26 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24