ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 2/2551
382
28 พ.ย. 2551
402 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาประจำปีงบประมาณ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
335
13 พ.ย. 2551
403 สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการประเภทก่อสร้าง ภายในเขตตำบลเขาน้อย
605
31 ต.ค. 2551
404 สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการประเภทก่อสร้าง ภายในเขตตำบลเขาน้อย
480
31 ต.ค. 2551
405 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
373
02 ต.ค. 2551
406 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
535
02 ต.ค. 2551
407 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการประเภทปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายในเขตตำบลเขาน้อย จำนวน 3 โครงการ
1010
02 ก.ย. 2551
408 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
367
01 ก.ย. 2551
409 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
556
01 ก.ย. 2551
410 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิง2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
372
04 ส.ค. 2551
411 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการประเภทก่อสร้าง และขยายเขตระบบประปา ภายในเขตตำบลเขาน้อย
659
11 ก.ค. 2551
412 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
510
04 ก.ค. 2551
413 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตไฟฟ้าอาคารที่ทำการ อบต.แห่งใหม่ ม.4
452
26 มิ.ย. 2551
414 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตไฟฟ้าอาคารที่ทำการ อบต.แห่งใหม่ ม.4
498
26 มิ.ย. 2551
415 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ชุด
455
18 มิ.ย. 2551
416 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
476
06 มิ.ย. 2551
417 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
337
06 มิ.ย. 2551
418 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการถมที่ดินบริเวณที่ทำการ อบต.แห่งใหม่ หมู่ที่ 4
370
05 มิ.ย. 2551
419 ประกาศสอบราคางานก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในเขต อบต. จำนวน 3 โครงการ
590
08 พ.ค. 2551
420 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
515
06 พ.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24