ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง ผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
177
10 ส.ค. 2558
342 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
174
04 ส.ค. 2558
343 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
164
03 ส.ค. 2558
344 ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
171
16 ก.ค. 2558
345 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
163
14 ก.ค. 2558
346 ประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน ดาวน์โหลดเอกสาร
156
13 ก.ค. 2558
347 ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๘๑-๑๐๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
175
13 ก.ค. 2558
348 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสอบราคาจ้างเหมา 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
187
24 มิ.ย. 2558
349 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
202
04 มิ.ย. 2558
350 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
174
04 มิ.ย. 2558
351 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
199
15 พ.ค. 2558
352 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
180
07 พ.ค. 2558
353 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
230
24 เม.ย. 2558
354 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสอบราคาซื้อ จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
232
09 มี.ค. 2558
355 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
240
22 ม.ค. 2558
356 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
238
24 ธ.ค. 2557
357 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
297
19 ส.ค. 2557
358 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสอบราคาซื้อ จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
322
05 ส.ค. 2557
359 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
339
23 เม.ย. 2557
360 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
316
01 เม.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24