ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ประกาศเปิดเผ่ยราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย โดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
153
22 ธ.ค. 2558
322 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องประกวดรราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
157
16 ธ.ค. 2558
323 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
167
08 ธ.ค. 2558
324 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
08 ธ.ค. 2558
325 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจักจ้าง(ประปา ม4 ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
175
26 พ.ย. 2558
326 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องประกวดรราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
170
26 พ.ย. 2558
327 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
175
09 พ.ย. 2558
328 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ยกเลิกประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
190
06 พ.ย. 2558
329 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
177
27 ต.ค. 2558
330 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้าง(ประปา ม.4) ดาวน์โหลดเอกสาร
171
27 ต.ค. 2558
331 ประกาศ สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประเดือน กันยายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
08 ต.ค. 2558
332 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนาม จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
193
10 ก.ย. 2558
333 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง(ซื้อเครื่องเล่นสนาม) ดาวน์โหลดเอกสาร
193
10 ก.ย. 2558
334 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดจ้าง(คสล.ม.6) ดาวน์โหลดเอกสาร
190
07 ก.ย. 2558
335 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดจ้าง(ม.5) ดาวน์โหลดเอกสาร
192
07 ก.ย. 2558
336 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดจ้าง(คสล.ม.4) ดาวน์โหลดเอกสาร
178
07 ก.ย. 2558
337 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดจ้าง(คสล.ม.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
174
07 ก.ย. 2558
338 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดจ้าง(คสล.ม.2) ดาวน์โหลดเอกสาร
181
07 ก.ย. 2558
339 ประกาศสอบราคาจ้าง 6 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
189
07 ก.ย. 2558
340 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดจ้าง(คสล.ม.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
161
07 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24