ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จ้างเหมาโครงการโดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
196
04 มี.ค. 2559
302 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้าง(คสล.ม.7) ดาวน์โหลดเอกสาร
173
03 มี.ค. 2559
303 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
02 มี.ค. 2559
304 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจักจ้าง(ซ่อมแซมถนน ม.1,2,4,6) ดาวน์โหลดเอกสาร
174
01 มี.ค. 2559
305 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จ้างเหมาโครงการโดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
167
01 มี.ค. 2559
306 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ครั้งที่ 2) ประปา ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
29 ก.พ. 2559
307 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จ้างเหมาโครงการโดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
155
24 ก.พ. 2559
308 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้าง (คสล.บ้านนายสุเทพ ถึงบ้านนางวันเพ็ญ ม.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
152
24 ก.พ. 2559
309 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้าง (บุกเบิก ม.4) ดาวน์โหลดเอกสาร
166
17 ก.พ. 2559
310 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จ้างเหมาโครงการโดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
149
17 ก.พ. 2559
311 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องประกวดรราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
145
16 ก.พ. 2559
312 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
141
09 ก.พ. 2559
313 ประกาศ สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประเดือน มกราคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
163
05 ก.พ. 2559
314 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ประกวดงานจ้างโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
29 ม.ค. 2559
315 การเปิดเผยการคำนวณราคากลางในการก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
155
29 ม.ค. 2559
316 ประกาศผลการเปิดซองประปา หมูที่ 4 โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
162
29 ม.ค. 2559
317 ประกาศ การดำเนินการจ้างโครงการ โดยวิธี พิเศษ และการเปิดเผยราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
145
27 ม.ค. 2559
318 ประกาศเปิดเผยราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย โดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
161
18 ม.ค. 2559
319 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
08 ม.ค. 2559
320 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
138
30 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24