ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการก่อสร้าง(โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงแชมเปญ หมู่ที่ 2 บ้านเหนือทุ่ง ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล ตามแบบแปลนกรมท ดาวน์โหลดเอกสาร
117
10 มี.ค. 2560
242 ประกาศ สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
10 มี.ค. 2560
243 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการก่อสร้าง(โครงการซ่อมแซมถนนภายในเขต อบต.เขาน้อย เนื่องจากอุทกภัย ถนนสายบ้านนายนิคมถึงเขาบันได)) ดาวน์โหลดเอกสาร
124
22 ก.พ. 2560
244 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการก่อสร้าง(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ้านนายสุทธิจิต ถึงบ้านนายภักดี ใจห้าว (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
151
17 ก.พ. 2560
245 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง (โครงการซท่อมแซมถนนภายในเขต อบต.เขาน้อย เนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ 2 ,หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
132
10 ก.พ. 2560
246 ประกาศ สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
09 ก.พ. 2560
247 การเปิดเผยราคากลาง ( ซ่อมแซมถนนในเขต อบต.เขาน้อย เนื่องจากอุทกภัย กลุ่มที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
132
26 ม.ค. 2560
248 ประกาศ สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
10 ม.ค. 2560
249 การเปิดเผยราคากลาง ( ขยายเขตระบบจ่ายน้ำประปาห้วยยายแว่น ม.4) ดาวน์โหลดเอกสาร
137
29 ธ.ค. 2559
250 การเปิดเผยราคากลาง(ถนนคสล.สายถนนรพช.ถึงบ้านนายเชือบ ชัยชำนาญ(ตอนที่3) ม.6) ดาวน์โหลดเอกสาร
128
29 ธ.ค. 2559
251 การเปืดราคากลาง (ซ่อมแซมถนนภายในเขต อบต.เขาน้อยเนื่องจากอุทกภัย ม.3,7) ดาวน์โหลดเอกสาร
130
21 ธ.ค. 2559
252 การเปิดเผยราคากลาง ( จัดซื้อครุภัณฑ์งานการศึกษา) ดาวน์โหลดเอกสาร
137
21 ธ.ค. 2559
253 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เชิญเข้าร่วมเสนอราคา จำนวน 1 โครงการ
135
14 ธ.ค. 2559
254 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดวื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 (สขร.) ดาวน์โหลดเอกสาร
125
13 ธ.ค. 2559
255 ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
129
13 ธ.ค. 2559
256 การเปิดเผยราคากลาง ( ถนน คสล.สายสามแยกถนน คสล.บ้านตลาดจันทร์ ม.) ดาวน์โหลดเอกสาร
124
08 ธ.ค. 2559
257 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย(แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
131
24 พ.ย. 2559
258 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย(แผนการจัดหาพัสดุ) ดาวน์โหลดเอกสาร
147
24 พ.ย. 2559
259 การเปิดเผยราคากลาง(โครงการปรับปรุงถนนสายวงแหวนทุ่งคายาง ม.5) ดาวน์โหลดเอกสาร
134
22 พ.ย. 2559
260 ประกาศประกวดราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
132
22 พ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24