ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสุทีป ถึงบ้านนายสมยศและบ้านนายมงคล เพชรชู หมู่ที่ 5 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
86
29 มิ.ย. 2560
222 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
09 มิ.ย. 2560
223 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
104
29 พ.ค. 2560
224 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางวรรณาถึงบ้านนายสมพร (ตอนที่4) หมู่ที่ 7 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
111
25 พ.ค. 2560
225 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนสายบ้านนายสมพร ถึงไร่นางนงนารถ (จุดคลองไผ่ตง) หมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย) ดาวน์โหลดเอกสาร
105
24 พ.ค. 2560
226 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงถนนทุกสายที่เกิดจากอุทกภัยในเขตตำบลเขาน้อย หมู่ที่ 1-7) ดาวน์โหลดเอกสาร
108
22 พ.ค. 2560
227 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงถนนทุกสายที่เกิดจากอุทกภัยในเขตตำบลเขาน้อย หมู่ที่ 1-7) หมู่ที่2,4,5,7 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
22 พ.ค. 2560
228 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบ้านสำนักเนียนถึงบ้านนายธีรศักดิ์ ไร่นายคำแหงและน้ำตกไผ่ตง (ตอนที่5) หมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
118
22 พ.ค. 2560
229 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
11 พ.ค. 2560
230 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 2 บ้านเหนือทุ่ง ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำ โดยวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
135
21 เม.ย. 2560
231 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 7 บ้านยอดน้ำ ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำ โดยวิธีก ดาวน์โหลดเอกสาร
103
21 เม.ย. 2560
232 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางจินตนาถึงถนน รพช. (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
103
11 เม.ย. 2560
233 ประกาศคณะกรรมการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
125
10 เม.ย. 2560
234 ประกาศคณะกรรมการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
122
10 เม.ย. 2560
235 ประกาศคณะกรรมการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเป ดาวน์โหลดเอกสาร
108
10 เม.ย. 2560
236 ประกาศคณะกรรมการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเป ดาวน์โหลดเอกสาร
110
10 เม.ย. 2560
237 ประกาศ สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
10 เม.ย. 2560
238 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หอถังสูง 30 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ ดาวน์โหลดเอกสาร
127
20 มี.ค. 2560
239 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หอถังสูง 30 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ ดาวน์โหลดเอกสาร
127
20 มี.ค. 2560
240 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการก่อสร้าง(โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงแชมเปญ หมู่ที่ 7 บ้านยอดน้ำ ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล ตามแบบแปลนกรมทรัพ ดาวน์โหลดเอกสาร
135
10 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24