ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
07 เม.ย. 2565
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเกียรติศักดิ์ ศรีสว่าง หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาน้อย ด้วยวิธีประกวดอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
30 มี.ค. 2565
3 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
25 มี.ค. 2565
4 ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเกียรติศักดิ์ ศรีสว่าง หมู่ที่ ๒ ถึงสามแยกวงแหวนทุ่งคายาง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
36
18 มี.ค. 2565
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
07 มี.ค. 2565
6 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
02 มี.ค. 2565
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
01 มี.ค. 2565
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
07 ก.พ. 2565
9 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
06 ก.พ. 2565
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
10 ม.ค. 2565
11 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
10 ม.ค. 2565
12 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
04 ม.ค. 2565
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
06 ธ.ค. 2564
14 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
03 ธ.ค. 2564
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
08 พ.ย. 2564
16 ประกาศต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564
23
02 ต.ค. 2564
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุรศักดิ์ถึงบ้านนายทะนงและบ้านนางพรศรี หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาน้อย โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
143
23 ก.ย. 2564
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางแช้ม หมู่ที่ ๔ ถึงหัวสะพานคลองท่าควาย หมู่ที่ ๕ (จุดบ้านนายชนะ ทับหิรัญ ถึงบ้านนายคล่อง) ตำบลเขาน้อย โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
132
23 ก.ย. 2564
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอารมณ์ถึงสวนนางสุนีย์ หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาน้อย โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
164
09 ส.ค. 2564
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมศักดิ์ ถึงถนน รพช.หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาน้อย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
156
15 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25