ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกหัวสะพานคลองท่าควาย หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านนายแช้ม หมูู่ที่ ๔ (จุดหัวสะพานบ้านป้าสายถึงที่ทำการเหมืองแร่สินธุ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
11 พ.ค. 2564
2 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวัชนะ งามขำ ถึงทางหลวง ชนบท หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาน้อย ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
12
11 พ.ค. 2564
3 ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกหัวสะพานคลองท่าควาย หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านนายแช้ม หมูู่ที่ ๔ (จุดหัวสะพานบ้านป้าสายถึงที่ทำการเหมืองแร่สินธุ์ประดิษฐ์) ด้วยวิธีประ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
11 พ.ค. 2564
4 ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวัชนะ งามขำ ถึงทางหลวง ชนบท หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
10
11 พ.ค. 2564
5 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านสุทธิจิตถึงบ้านนายภักดี ใจห้าว (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาน้อย ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
40
24 มี.ค. 2564
6 ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายสุทธิจิต ถึงบ้านนายภักดี ใจห้าว (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
37
24 มี.ค. 2564
7 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
03 มี.ค. 2564
8 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
04 ก.พ. 2564
9 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
06 ม.ค. 2564
10 ส่งสำเนาแผนการจัดหาพัสดุ และสำเนาแผนปฎิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
18 ธ.ค. 2563
11 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
03 ธ.ค. 2563
12 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
05 พ.ย. 2563
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาายบ้านนายสมศักดิ์ อ๋องย่อง ถึงถนน รพช. (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
101
30 ก.ค. 2563
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป้อมตำรวจถึงบ้านนางจินดา (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
87
24 ก.ค. 2563
15 ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมศักดิ์ อ๋องย่องถึงถนน รพช. (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ต.เขาน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
102
09 ก.ค. 2563
16 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล สายบ้านนายสมศักดิ์ อ๋องย่องถึึงถนน รพช. (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ตำบลเขน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
105
09 ก.ค. 2563
17 ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายป้อมตำรวจถึงบ้านนางจินดา (ตอนที่ ๔) หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
109
08 ก.ค. 2563
18 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล สายป้อมตำรวจถึงบ้านนางจินดา (ตอนที่ ๔) หมู่ที่ ๔ ตำบลเขน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
102
08 ก.ค. 2563
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ในปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
08 มิ.ย. 2563
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ในปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
08 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24