ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเกียรติศักดิ์ ศรีสว่าง หมู่ที่ ๒ ถึงสามแยกวงแหวนทุ่งคายาง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียด :

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเกียรติศักดิ์ ศรีสว่าง หมู่ที่ ๒ ถึงสามแยกวงแหวนทุ่งคายาง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีงบประมาณ ๖๒๕,๐๐๐ บาท ราคากลางเป็นเงิน ๕๕๘,๕๘๓ บาท สามารถซื้อหนังสือเสนอราคาได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕โดยดาวโหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.knaonoi.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 075-753555 ในวันทำการ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 36 คน