ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล สายป้อมตำรวจถึงบ้านนางจินดา (ตอนที่ ๔) หมู่ที่ ๔ ตำบลเขน้อย
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายป้อมตำรวจถึงบ้านนางจินดา (ตอนที่ ๔) หมู่ที่ ๔  ตำบลเขาน้อย โดยมีงบประมาณตั้งไว้ โดยมีงบประมาณตั้งไว้ ๗๓๒,๐๐๐ บาท ราคากลาง ๖๑๓,๔๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 116 คน