ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ๖) ดาวน์โหลดเอกสาร
401
13 ก.ค. 2554
162 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2554 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มิถุนายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
301
20 มิ.ย. 2554
163 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2554 ครั้งที่ 1 วันที่ 10 มิถุนายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
481
13 มิ.ย. 2554
164 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2554 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
346
10 พ.ค. 2554
165 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง
466
09 พ.ค. 2554
166 ประชาสัมพันธ์ประกาศการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
337
30 เม.ย. 2554
167 งบการเงินประจำเดือนธํนวาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
555
10 ม.ค. 2554
168 งบการเงินประจำ 3 เดือน (ตุลาคม 2553 - ธันวาคม 2553) ดาวน์โหลดเอกสาร
374
10 ม.ค. 2554
169 กฎหมายน่ารู้สำหรับประชาชน "พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540" ดาวน์โหลดเอกสาร
333
04 ม.ค. 2554
170 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.เขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2553 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
345
14 ธ.ค. 2553
171 งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
517
08 พ.ย. 2553
172 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการบุกเบิกถนน หมู่ที่2 ต.เขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
301
03 พ.ย. 2553
173 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 3 ต.เขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
301
03 พ.ย. 2553
174 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่1ต.เขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
462
03 พ.ย. 2553
175 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 4 ต.เขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
290
03 พ.ย. 2553
176 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ต.เขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
287
03 พ.ย. 2553
177 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ต.เขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
470
03 พ.ย. 2553
178 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 6 ต.เขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
409
03 พ.ย. 2553
179 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 7 ต.เขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
421
03 พ.ย. 2553
180 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.เขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2553 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
410
28 ต.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18