ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
111
28 ม.ค. 2563
42 เรื่อง ส่งสำเนาแผนการจัดหาพัสดุ และ สำเนาแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
16 ม.ค. 2563
43 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
08 ม.ค. 2563
44 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
05 พ.ย. 2562
45 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง สรุปผลการพิจจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
05 พ.ย. 2562
46 ช่องทางเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
112
28 มิ.ย. 2562
47 มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
104
28 มิ.ย. 2562
48 ประกาศเรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.๒๕๖๒ -๒๕๖๙) ดาวน์โหลดเอกสาร
63
04 เม.ย. 2561
49 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
02 ก.พ. 2561
50 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค ของผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
193
31 ม.ค. 2561
51 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้นายช่างโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร
153
30 ม.ค. 2561
52 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
132
30 ม.ค. 2561
53 อบต.เขาน้อย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตำแหน่งนายช่างโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร
217
12 ม.ค. 2561
54 อบต.เขาน้อย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
182
12 ม.ค. 2561
55 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
10 ม.ค. 2561
56 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
07 ม.ค. 2561
57 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
06 ม.ค. 2561
58 จดหมายข่าว ดาวน์โหลดเอกสาร
95
04 ธ.ค. 2560
59 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.เขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
177
27 พ.ย. 2560
60 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
26 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18