ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เผยแพร่ข่าวสาร บันทึกเทป และไฟล์เสียงการอ่านสารวันท้องถิ่นไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
33
18 มี.ค. 2564
2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
33
02 มี.ค. 2564
3 ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
43
03 ก.พ. 2564
4 ข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
53
03 ก.พ. 2564
5 ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว ดาวน์โหลดเอกสาร
36
03 ก.พ. 2564
6 ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
03 ก.พ. 2564
7 ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
121
09 ก.ย. 2563
8 ประกาศรับโอนตำแหน่งปลัด อบต. ระดับกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
27 ส.ค. 2563
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
19 ก.ค. 2563
10 คู่มือการปฎิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
91
01 ก.ค. 2563
11 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
91
01 ก.ค. 2563
12 แผนพัฒนาบุคลากร-ปี-61-63 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
01 ก.ค. 2563
13 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
86
01 ก.ค. 2563
14 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
88
19 มิ.ย. 2563
15 แบบคำร้องทั่วไป เรื่อง ขออนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำพร้อมน้ำ และคนขับ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
19 มิ.ย. 2563
16 ใบยืมพัสดุ / ครุภัณฑ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
68
19 มิ.ย. 2563
17 ขอเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้าง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรพช. ถึงบ้านนายรนตร หมู่ที่ ๖ โดยวิธีฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
30 เม.ย. 2563
18 ขอเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนนายคุมสิน ถึงชายเขา (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
30 เม.ย. 2563
19 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
85
29 เม.ย. 2563
20 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
70
19 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18