ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ขอเชิญประชุมประชาคมตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
48
05 ต.ค. 2565
2 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
16
25 เม.ย. 2565
3 ประกาศ เรื่องการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
18 เม.ย. 2565
4 ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ดาวน์โหลดเอกสาร
32
05 มี.ค. 2565
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง นักการ ดาวน์โหลดเอกสาร
44
01 มี.ค. 2565
6 ประกาศ เรื่อการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
28 ก.พ. 2565
7 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยเป็นการชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
64
21 ก.พ. 2565
8 ประชาสัมพันธ์รางวัลชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล ในการดำเนินกิจการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
02 พ.ย. 2564
9 รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
20 ต.ค. 2564
10 ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
01 มิ.ย. 2564
11 เผยแพร่ข่าวสาร บันทึกเทป และไฟล์เสียงการอ่านสารวันท้องถิ่นไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
254
18 มี.ค. 2564
12 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
273
02 มี.ค. 2564
13 ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
280
03 ก.พ. 2564
14 ข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
300
03 ก.พ. 2564
15 ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว ดาวน์โหลดเอกสาร
257
03 ก.พ. 2564
16 ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
274
03 ก.พ. 2564
17 ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
380
09 ก.ย. 2563
18 ประกาศรับโอนตำแหน่งปลัด อบต. ระดับกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
270
27 ส.ค. 2563
19 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
281
19 ก.ค. 2563
20 คู่มือการปฎิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
279
01 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18