ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ประจำปีงบประมาณ 2565
  รายละเอียด :

 รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ประจำปีงบประมาณ 2565

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 18 คน