ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับโอนตำแหน่งปลัด อบต. ระดับกลาง
  รายละเอียด : ประกาศรับโอนตำแหน่งปลัด อบต. ระดับกลาง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 84 คน