ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้าง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรพช. ถึงบ้านนายรนตร หมู่ที่ ๖ โดยวิธีฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด :

 ขอเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้าง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรพช. ถึงบ้านนายรนตร หมู่ที่ ๖ โดยวิธีฉพาะเจาะจง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 79 คน