ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
  รายละเอียด :

   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการ้องทุกข์/ร้องเรียน ขอความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 104 คน